ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า

หากต้องการทราบราคา
 
โปรดส่งรายละเอียดมาทาง E-Mail หรือ Fax
086-9864863 , 081-4470288
Line id : narundy
 
1. ประเภทเสื้อ
 
2. ชนิดผ้าและสีผ้า
 
3. จำนวนสั่งซื้อ และขนาดเสื้อ
 
4. รูปแบบโดยละเอียด
 
5. งานปัก  ขนาดจริง (ส่งทาง E-Mail หรือ Line)
 
6. งานสกรีน  ขนาดที่จะสกรีนและจำนวนสี (ส่งทาง E-Mail หรือ Line)
 
7. วันที่ต้องการสินค้า
 
การสั่งซื้อสินค้า
 
หลังจากสรุปรายละเอียดงานและตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว
 
ท่านต้องยืนยันการสั่งซื้อโดย
 
1. กรณีสั่งซื้อในนามบริษัท  องค์กร
ผู้ซื้อออกใบสั่งซื้อ(PO)ในนามบริษัท เซ็นรับรองพร้อมประทับตรา 
หรือเซ็นยืนยันการผลิตสินค้าในใบเสนอราคาพร้อมประทับตรา
และทำการโอนเงินมัดจำ 40% ของราคาสินค้าทั้งหมด ณ วันสั่งซื้อสินค้า
แล้วส่งหลักฐานทาง E-Mail หรือ Line
 
2. กรณีผู้ซื้อเป็นเทรดดิ้ง/บุคคล
โอนเงินมัดจำ 40% ของราคาสินค้าทั้งหมด ณ วันสั่งซื้อสินค้า
แล้วส่งหลักฐานทาง E-Mail หรือ Line
 
086-9864863 , 081-4470288
Line id : narundy
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 
1. หจก. หสน. บจก. บมจ.
ชำระมัดจำ 40% ณ วันสั่งซื้อสินค้า
ส่วนที่เหลือชำระด้วยเช็คหรือเงินสด ณ วันส่งมอบสินค้า หรือตามที่ได้ตกลงกัน
 
2. เทรดดิ้ง/บุคคล
ชำระมัดจำ 40% ณ วันสั่งซื้อสินค้า ส่วนที่เหลือชำระด้วยเงินสด ณ วันส่งมอบสินค้า
 
การขึ้นตัวอย่าง
 
1. เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ(PO) หรือเงินมัดจำสินค้าตามที่ได้ตกลงกัน
ทางเราจะขึ้นตัวอย่าง 1 ตัว  พร้อมปักหรือสกรีน  เพื่อสรุปงานก่อนดำเนินการผลิต
 
2. ในกรณีงานเร่งด่วน  จะไม่ขึ้นตัวอย่าง
แต่จะสรุปงานเป็นเอกสาร  พร้อม Art Work โดยละเอียด 
โดยลูกค้าเซ็นรับรองความถูกต้อง
 
การจัดส่งสินค้า
 
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จัดส่งโดยรถกระบะ, จักรยานยนต์, ไปรษณีย์
 
2. ต่างจังหวัด
จัดส่งโดยรถกระบะ, ขนส่ง, รถทัวร์, รถไฟ, เครื่องบิน, ไปรษณีย์
 
หมายเหตุ
 
- จำนวนสั่งขั้นต่ำ 50 ตัว/สี/แบบ
 
- เสนอราคาทาง E-Mail หรือ Fax
 
- ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและปริมาณการสั่งซื้อ
 
086-9864863 , 081-4470288
Line id : narundy

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 081-4470288 , 086-9864863

Line id : narundy

E-Mail : narundy02@gmail.com

แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลด้านล่างให้ทางร้านติดต่อกลับเพื่อเสนอราคา
Visitors: 1,083,877