dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
โรงงานผลิตเสื้อโปโลและเสื้อคอกลม พร้อมปัก-สกรีนครบวงจร


การขึ้นตัวอย่าง

 

การขึ้นตัวอย่าง

1. เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ(PO) หรือเงินมัดจำสินค้าตามที่ได้ตกลงกัน
ทางเราจะขึ้นตัวอย่าง 1 ตัว  พร้อมปักหรือสกรีน  เพื่อสรุปงานก่อนดำเนินการผลิต

2. ในกรณีงานเร่งด่วน  จะไม่ขึ้นตัวอย่าง
แต่จะสรุปงานเป็นเอกสาร  พร้อม Art Work โดยละเอียด 
โดยลูกค้าเซ็นรับรองความถูกต้อง

081-4470288 , 086-9864863
TEL : 02-1571416 / FAX : 02-1571417
E-Mail : info@narundy.com, narundy02@gmail.com, narundy01@hotmail.com
Line ID : narundy
 
ดูตัวอย่างผลงานเสื้อโปโลคลิก ที่นี่
ดูตัวอย่างผลงานเสื้อคอกลมคลิก ที่นี่
ดูตัวอย่างผลงานสินค้าพรีเมี่ยมอื่นๆคลิก ที่นี่


Sample

1. After receiving purchase order (PO) or deposit product as agreed.
We are ready for an embroidered or screen. To summarize, the first operation.

2. In case of urgent work. Is the sample.
The document concludes with a detailed Art Work.
Signed by the client authentication.

081-4470288 , 086-9864863
TEL : 02-1571416 / FAX : 02-1571417
E-Mail : info@narundy.com, narundy02@gmail.com, narundy01@hotmail.com
Line ID : narundy
 
Click for the Polo Here
Click for the T-shirt Here
Click for the Premium Here 
 

 


ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
Email :  *
หัวข้อสอบถาม :
รูป แบบเสื้อที่ต้องการ(ถ้ามี) :
เนื้อผ้าที่ต้องการ : TK
TC
CVC
Cotton
Jersey(สำหรับเสื้อยืด)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
ระยะเวลาการรับสินค้า : 2-3 สัปดาห์
3-4 สัปดาห์
จำนวนเสื้อที่สั่งผลิต : 50-100 ตัว
101-300 ตัว
301-500 ตัว
501-1000 ตัว
มากกว่า 1000 ตัว
งบประมาณ/ตัว :
สถานที่จัดส่ง :