dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
โรงงานผลิตเสื้อโปโลและเสื้อคอกลม พร้อมปัก-สกรีนครบวงจร


เสนอราคา
หากต้องการทราบราคา

โปรดส่งรายละเอียดมาทาง E-Mail หรือ Fax

1. ประเภทเสื้อ

2. ชนิดผ้าและสีผ้า

3. จำนวนสั่งซื้อ และขนาดเสื้อ

4. รูปแบบโดยละเอียด

5. งานปัก  ขนาดจริง (ส่งทาง E-Mail หรือ Fax)

6. งานสกรีน  ขนาดที่จะสกรีนและจำนวนสี (ส่งทาง E-Mail หรือ Fax)

7. วันที่ต้องการสินค้า

หมายเหตุ

- จำนวนสั่งขั้นต่ำ 50 ตัว/สี/แบบ

- เสนอราคาทาง E-Mail หรือ Fax

- ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและปริมาณการสั่งซื้อ

081-4470288 , 086-9864863
TEL : 02-1571416 / FAX : 02-1571417
E-Mail : info@narundy.com, narundy02@gmail.com, narundy01@hotmail.com
Line ID : narundy

ดูตัวอย่างผลงานเสื้อโปโลคลิก ที่นี่

ดูตัวอย่างผลงานเสื้อคอกลมคลิก ที่นี่

ดูตัวอย่างผลงานสินค้าพรีเมี่ยมอื่นๆคลิก ที่นี่ 

 

 
If you want to know the price.

Please send details via E-Mail or Fax.

1. Type shirt.

2. Kinds of fabric and color.

3. Quantity and sizes.

4. The Panel.

5. Embroidery size (via E-Mail or Fax).

6. The screen size and color to the screen (via E-Mail or Fax).

7. Day shipping.

Note

- Minimum order 50 pieces / color / style.

- All the E-Mail or Fax.

- Price depends on model and quantity. 

081-4470288 , 086-9864863
TEL : 02-1571416 / FAX : 02-1571417
E-Mail : info@narundy.com, narundy02@gmail.com, narundy01@hotmail.com
Line ID : narundy

Click for the Polo Here
 
Click for the T-shirt Here
 
Click for the Premium Here
 
 
หรือ ท่านสามารถกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อส่งข้อมูลในการเสนอราคา

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
Email :  *
หัวข้อสอบถาม :
รูป แบบเสื้อที่ต้องการ(ถ้ามี) :
เนื้อผ้าที่ต้องการ : TK
TC
CVC
Cotton
Jersey(สำหรับเสื้อยืด)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
ระยะเวลาการรับสินค้า : 2-3 สัปดาห์
3-4 สัปดาห์
จำนวนเสื้อที่สั่งผลิต : 50-100 ตัว
101-300 ตัว
301-500 ตัว
501-1000 ตัว
มากกว่า 1000 ตัว
งบประมาณ/ตัว :
สถานที่จัดส่ง :