dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
โรงงานผลิตเสื้อโปโลและเสื้อคอกลม พร้อมปัก-สกรีนครบวงจร


ผ้าสำหรับเสื้อคอกลม (t-shirt)

 

ด้วยประสบการณ์ขายที่ผ่านมา เราเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของ ลูกค้าที่ต้องการ เสื้อคอกลม(t-shirt) เสื้อยืด คุณภาพดีเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน ราคาสมเหตุผล  เราจึงมีเนื้อผ้าเลือกใช้หลากหลาย  เช่น  100% Cotton semi Com no.20 , 100% Cotton semi Com no.32 ที่ผ่านกระบวนการ คัดสางเส้นใยฝ้าย ทำให้ได้ผลผลิต เป็นเส้นใยด้ายที่มีคุณภาพดี เมื่อนำมาทักถอเป็นผ้าผืน  จึงมีความเนียนนุ่มยืดหยุ่น และด้วยโครงสร้างของเส้นใยที่มีรูพรุนทำให้ระบายอากาศและ ซับน้ำได้ดีทั้งยังเพิ่ม faction พิเศษควบคุมการยืดหยุ่นของผ้า ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ส่งออกและควบคุมการย้อมสีผ้าด้วยเทคนิคพิเศษไม่ให้เกิดการตกสี หรือ ซึมสีของผ้า ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในสภาพอากาศและลักษณะกิจกรรมที่ใช้ในบ้านเรา คุณภาพดีเยี่ยม แตกต่างจากเสื้อคอกลม(t-shirt) เสื้อยืดทั่วไป ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส 

สต็อกผ้า 2สต็อกผ้า 3

 

 

ตัวอย่างสีผ้า100% Cotton Jersy #32

 

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#1ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#2ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#3ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#4

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#5ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#6ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#7ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#8

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#9ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#10ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#11ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#12

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#13ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#14ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#15ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#16

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#17ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#18ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#19ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#20

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#21ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#22ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#23ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#24

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#25ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#26ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#27ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#28

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#29ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#30ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#31ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#32

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#33ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#34ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#35ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#36

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#37ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#38ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#39ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#40

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#41ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#42ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#43ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#44

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#45ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#46ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#47ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#48

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#49ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#50ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#51ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#52

 ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#53ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#54ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#55ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#56

ตัวอย่างผ้าสำหรับเสื้อคอกลม C32#57

 
 

 หมายเหตุ : สีผ้าที่แสดงใช้อ้างอิงให้ใกล้เคียงกับผ้าจริงเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนตามปัจจัยอื่นๆได้ หากต้องการดูสีผ้าที่แน่นอนสามารถแจ้งรับชิ้นผ้าตัวอย่างจากพนักงานได้คะ 

 

โรงงานผลิตเสื้อโปโล เสื้อคอกลม พร้อมปักและสกรีน ครบวงจร narundy

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
Email :  *
หัวข้อสอบถาม :
รูป แบบเสื้อที่ต้องการ(ถ้ามี) :
เนื้อผ้าที่ต้องการ : TK
TC
CVC
Cotton
Jersey(สำหรับเสื้อยืด)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
รูปภาพ/โลโก้(ถ้ามี) :
ระยะเวลาการรับสินค้า : 2-3 สัปดาห์
3-4 สัปดาห์
จำนวนเสื้อที่สั่งผลิต : 50-100 ตัว
101-300 ตัว
301-500 ตัว
501-1000 ตัว
มากกว่า 1000 ตัว
งบประมาณ/ตัว :
สถานที่จัดส่ง :